För att kunna ta beställningar och utföra fotouppdrag sparar jag personuppgifter i form av namn och kontaktuppgifter (mail och/eller telefonnummer). Dessa uppgifter sparar jag tills uppdraget är avslutat.

För att kunna fakturera utförda uppdrag behöver jag namn, personnummer och kontaktuppgifter (namn, postadress, mailadress) till kunden. Fakturor sparas i bokföringen i minst sju år enligt lag.

För att kunna visa uppdrag som jag tidigare har gjort har jag några bilder från tidigare fotouppdrag på min hemsida och Facebook-sida. Användandet av bilderna är godkänt av berörda kunder. Om kunden ändrar sig och vill att jag ska ta bort några av bilderna så gör jag det när kunden har kontaktat mig.

För att kunna erbjuda kunden möjlighet att beställa fler bilder i efterhand samt även erbjuda en back-up sparar jag bilder från fotouppdrag på extern hårddisk i sju år. Vill kunden att bilderna ska raderas tidigare så gör jag det om kunden kontaktar mig med det önskemålet.

Jag för inga personuppgifter vidare till tredje part.